Условия за ползване

Ползване

Цялото съдържание на този уебсайт е собственост на Софарма АД. Позволение за ползване на текст, снимков материал или документи (съвети, съобщения за преса, спецификации и често задавани въпроси) от този уебсайт се дава само след писмено разрешение от Софарма АД при посочване източникът на информация. Този сайт е информационен и некомерсиален! Информацията в него, касаеща произвежданите от Софарма АД лекарствени продукти, служи за лична информация, не за самолечение!


Освобождаване от отговорност

Положени са всички разумно необходими усилия за включването на точна и актуална информация в този уебсайт. Въпреки това Софарма АД не се ангажира с уместността на информацията, посочена в тези документи и свързаните графики/ изображения, поместени на този уебсайт за каквато и да било цел. Всички такива документи и свързаните с тях графики/ изображения са представени „такива, каквито са" без да се дава някаква гаранция. Рискът, свързан с цялостния достъп и ползване на съдържанието, поместено на този уебсайт се поема от потребителя. В никакъв случай Софарма АД не носи отговорност за каквито и да било специални, индиректни или последващи щети в следствие на загуба на употреба, данни или печалба, независимо дали под формата на действащ договор, небрежност или друго закононарушение, произтичащи от или във връзка с използването или изпълнението на информацията, налична на този сайт.

Документите на фармацевтични продукти не са предназначени за ползване като алтернатива на консултацията с медицински специалист или друг квалифициран специалист. Ако трябва да потърсите съвет по конкретен здравен проблем, моля свържете се с медицински специалист.

Документите и свързаните с тях графики/ изображения, публикувани на този сървър може да съдържат технически неточности или печатни грешки. Периодично се добавят промени към информацията в сайта. Софарма АД може да прави подобрения и / или изменения по всяко време.


Авторско право

Авторското право принадлежи на Софарма АД. Всички права запазени!


Търговска марка

Търговските наименования на продуктите на Софарма АД, независимо дали се появяват в удебелен шрифт или със символа за търговска марка ®, са търговски марки на Софарма АД. Освен ако не е позволено използването на тези търговски марки от името на компанията Софарма АД и логото на дружеството е изрично забранено и може да се счита като нарушение на закона.

Продуктите, обсъдени в този уебсайт могат да носят различни търговски наименования, различни етикети, представяне на продукта в различни страни. Моля свържете се с нашия централен офис, в случай че желаете изясняване.


Въпроси и обратна връзка

Запитвания и друга обратна информация, адресирана до Софарма АД чрез този уебсайт не трябва да съдържат въпроси за проблеми с личното здраве или за конкретни медикаменти, издавани само с рецепта, а трябва да бъдат адресирани до медицински специалист. Ако някой потребител на тези документи отговори с информация, включваща данни за обратна връзка като въпроси, коментари, предложения и други подобни по отношение на съдържанието на тези документи, се счита, че тази информация не е поверителна и Софарма АД не се обвързва по какъвто и да било начин с такава информация и може свободно да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява тази информация до други страни, без ограничение.

Използването на този уебсайт от Ваша страна може да се записва. Софарма АД има право свободно да използва тази информация за статистически оценки, за осигуряване на цялостност на услугата и за подобряване на нашите уебсайтове. Моля, не използвайте тази услуга, ако не сте съгласни с тази политика.

Всички права, които не са изрично упоменати тук, са запазени.